Podzvičinsko, z.s.

Podzvičinsko, z.s. je neziskový spolek obcí, měst a městysů, který spravuje cestovní ruch v rámci turistické oblasti Podkrkonoší.

Spolek je právnickým subjektem jako dobrovolný zájmový spolek obcí v krajinné oblasti Podzvičinska/Podkrkonoší. Územní působnost spolku je vymezena správním územím jednotlivých členů spolku.

Účel a cíl spolku Podzvičinsko, z.s.

 1. Účelem spolku je spolupráce právnických osob s cílem přispět k rozvoji oblasti Podzvičinska především v oblasti cestovního ruchu.
 2. Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb, průkazný informační servis pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem, a to při dodržování platných právních norem.
 3. Pro dosažení tohoto poslání spolek spolupracuje se státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností při zachování přírodních a kulturních hodnot.
 4. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu navenek.
 5. Spolupracuje na vytvoření strategie rozvoje oblasti Podzvičinsko.
 6. Spolek poskytuje poradenskou a vzdělávací činnost v rámci dotačních titulů a aktivit v cestovním ruchu.

Podmínky pro vstup do spolku

Obce

 1. zápis ze zasedání zastupitelstva přistupující obce o souhlasu se vstupem do sdružení
 2. přijetí obce na valné hromadě spolku
 3. zaplacení poplatku 6,- Kč/občan

Podnikatelé a neziskový sektor

 1. podání písemné přihlášky
 2. přijetní valnou hromadou spolku
 3. zaplacení ročního poplatku 2000 Kč

Stanovy spolku

3K platforma

 

Na území turistické oblasti Podkrkonoší, jedné ze 7 oblastních destinačních společností Královéhradeckého kraje, působí Destinační management Podkrkonoší (Podzvičinsko, z.s.). Podzvičinsko je neziskový spolek obcí, měst a městysů, spravující cestovní ruch v rámci turistické oblasti Podkrkonoší. Územní působnost spolku je vymezena správním územím jednotlivých členů spolku.

V rámci 3K platformy působí valná hromada, správní rada a marketingová skupina/setkání TIC, IC a dalších aktérů. Setkání výše zmíněných orgánů se koná pravidelně několikrát ročně za účelem komunikace, koordinace a kooperace vedoucích k rozvoji realizace aktivit v oblasti marketingu a propagace turistické destinace Podkrkonoší. Podstatná je koordinace aktivit subjektů působících v oblasti cestovního ruchu uvnitř organizace, rozvoj partnerských vazeb a spolupráce mezi samosprávou, státní správou, podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi v území destinace.

Marketingová skupina

Marketingová skupina vznikla za účelem pravidelné komunikace aktérů v cestovním ruchu v Podkrkonoší. Vytváří podmínky pro koordinaci a kooperaci subjektů, které na území Podkrkonoší působí. Členy marketingové skupiny jsou zástupci informačních center na území Podkrkonoší, zástupci a pracovníci odborů cestovního ruchu měst a obcí, zástupce CCR KHK, zástupci soukromých subjektů a dalších aktérů. Setkání TIC, IC a dalších aktérů se koná pravidelně formou prezenční i on-line. 

Valná hromada

Nejvyšším organem spolku je Valná hromada, která je tvořena členy spolku v zastoupení statutárních zástupců. Setkání valné hromady se dle Stanov spolku koná nejméně 1x ročně.

2024

18. 3. 2024 Jednání Správní rady Podzvičinska, z.s.

18. 3. 2024 Setkání TIC, IC a dalších aktérů

2023

13. 12. 2023 Pozvánka: Zasedání Valné hromady Podzvičinska, z.s.

16. 11. 2023 Jednání Správní rady Podzvičinska, z.s.

12. 10. 2023 Setkání TIC, IC a dalších aktérů 

23. 8. 2023 Setkání TIC, IC a dalších aktérů 

26. 7. 2023 Jednání Správní rady Podzvičinska, z.s.

13. 6. 2023 Setkání TIC, IC a dalších aktérů

23. 2. 2023 Jednání Správní rady Podzvičinska, z.s.

23. 2. 2023 Setkání TIC, IC a dalších aktérů

23. 2. 2023 Snídaně se starosty

12. 1. 2023 Setkání TIC, IC a dalších aktérů

2022

8. 12. 2022 Jednání Správní rady Podzvičinsko, z.s.

21. 11. 2022 Setkání TIC, IC a dalších aktérů

29. 6. 2022 Zasedání Valné hromady Podzvičinsko, z.s.

9. 8. 2022 Jednání Správní rady Podzvičinsko, z.s.

 

Kontakt

Adresa

Podzvičinsko, z. s.
Holovousy 39
Hořice

Další informace


70860726
Číslo účtu
1163300379/0800