OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Podzvičinsko, z.s. , Holovousy 39, 508 01 Hořice IČO 708 607 26, kontakt Monika Benešová, info@podkrkonosi.eu.

 

Všechny vaše údaje zpracováváme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to pro oprávněný zájem naplnění účelu naší organizace.

Vaše informace máme uložené v sídle naší organizace a na cloudu v třetí zemi po dobu vašeho zájmu o naši organizaci. V souladu se zákonem a nařízením, po dobu vašeho zájmu, jsou vaše údaje poskytnuty i třetí osobě v Polsku. Máte právo na přístup k informacím, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznést námitku.