aktuality

Kuks vystavuje v lapidáriu předlohu Braunovy sochy Víry

24. června 2024 | Aktuality

 

V barokním hospitálu Kuks je nově vystavená kopie hliněného modelu sochy Víry, podle kterého Matyáš Bernard Braun se svou dílnou vytvořil jednu ze soch ze slavného cyklu Ctnosti a Neřesti. Třicet centimetrů vysokou sošku do Kuksu zapůjčila Národní galerie. K vidění je hned vedle originálu sochy Víry v kukském lapidáriu.

Kuks vystavuje v lapidáriu předlohu Braunovy sochy Víry

Dílo vyrobené z pálené hlíny je jediným dochovaným předstupněm těchto soch. „Bozzetto, tedy předlohu vystavujeme vedle originálu sochy Víry, aby návštěvník základního okruhu mohl sám porovnat, kolik volnosti ponechal Matyáš Bernard Braun svým tovaryšům při tesání velkých skulptur,“ uvedl kastelán hospitálu Libor Švec.

Kopie bozzeta zůstane v lapidáriu minimálně do konce této turistické sezony. Hospitál si v letošním roce připomíná 340 let od narození Matyáše Bernarda Brauna a zároveň 40 let od otevření lapidária.

U příležitosti těchto výročí hospitál nechal také zrestaurovat tři metry vysokou sochu Anděla Gloria, která se nachází v jihozápadním rohu bylinkové zahrady. Původně byla součástí hlavního reliéfu Braunova Betléma v Novém lese u Kuksu. Restaurátorské práce, které zahrnuje očištění skulptury, zpevnění trhlin, doplnění drobných částí a přespárování, skončí v červenci.

Alegorie soch Ctností a Neřestí Braun se svými žáky vytvořil v letech 1718 až 1720 na přání zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka. Sochy představují dobré i špatné lidské vlastnosti. Originály byly do roku 1984 umístěny před severním průčelím hospitálu.