Aktuality

Komentované prohlídky města odhalují architekturu i dějiny Hořic

17. ledna 2023 | Aktuality

 

Komentované skupinové prohlídky města, které umožňují podrobněji proniknout do historie Hořic, nabízí zdejší Městské muzeum. Účastníci mají na výběr z několika témat, seznámí se s architektonickým vývojem města, sochařskou tradicí nebo životem židovského obyvatelstva.

Komentované prohlídky města odhalují architekturu i dějiny Hořic

Hořické muzeum dosud exteriérové komentované prohlídky dělalo jednorázově, například při různých akcích, jako byla výstava kronikáře Františka Šafránka. Nově má veřejnost na výběr ze šesti tematicky laděných prohlídek. Procházky s odborným komentářem pracovnic muzea představují historické proměny hořické architektury, budovy, které sehrály v historii města důležitou roli, nebo významnou sochařskou tradici.

Zájemci se mohou vydat po stopách kronikáře Františka Šafránka a navštívit místa spojená s jeho životem nebo prozkoumat hořické židovské město a další lokality související s životem Židů v Hořicích. V polovině 19. století jich zde žilo 400, měli synagogu, školu a hřbitov.

„Některé prohlídky jsme měli připravené už dříve. Jejich zaměření jsme vybírali tak, aby to byl průřez nejdůležitějšími tématy v Hořicích. Nejen historie, ale také umění. Město je unikátní množstvím kvalitního umění ve veřejném prostoru. Zařazené tam jsou i sochařské parky,“ uvádí kurátorka muzea Anna Crhová.

Muzeum pořádá komentované prohlídky pro minimálně osm účastníků. Nahlásit se musí s dvoutýdenním předstihem na adrese info@muzeum.horice.org. Prohlídky trvají zhruba hodinu a půl. „Je to spíš orientační doba. Vždy záleží na domluvě, prohlídky je možné přizpůsobit a také témata různě upravovat nebo kombinovat,“ dodává Anna Crhová.

 

Tematické prohlídky

Dějiny v architektuře

Po stopách kronikáře Františka Šafránka

Po stopách hořických Židů

Množství stylů počátku století

Od Husa až k sympoziím

Různorodost v pískovci