Podzvičinsko, z.s

Podzvičinsko, z.s. je neziskový spolek obcí, měst a městysů, který spravuje cestovní ruch v rámci turistické oblasti Podkrkonoší.

Spolek je právnickým subjektem jako dobrovolný zájmový spolek obcí v krajinné oblasti Podzvičinska/Podkrkonoší. Územní působnost spolku je vymezena správním územím jednotlivých členů spolku.

Účel a cíl spolku Podzvičinsko, z.s.

 1. Účelem spolku je spolupráce právnických osob s cílem přispět k rozvoji oblasti Podzvičinska především v oblasti cestovního ruchu.
 2. Předmětem činnosti je především koordinace všech aktivit při propagaci cestovního ruchu včetně příslušných komplexních služeb, průkazný informační servis pro potřeby cestovního ruchu s vypracovaným marketingem, a to při dodržování platných právních norem.
 3. Pro dosažení tohoto poslání spolek spolupracuje se státem, obcemi, občany a podnikatelskou veřejností při zachování přírodních a kulturních hodnot.
 4. Na základě této spolupráce zastupuje zájmy celého regionu navenek.
 5. Spolupracuje na vytvoření strategie rozvoje oblasti Podzvičinsko.
 6. Spolek poskytuje poradenskou a vzdělávací činnost v rámci dotačních titulů a aktivit v cestovním ruchu.

Podmínky pro vstup do spolku

Obce

 1. zápis ze zasedání zastupitelstva přistupující obce o souhlasu se vstupem do sdružení
 2. přijetí obce na valné hromadě spolku
 3. zaplacení poplatku 6,- Kč/občan

Podnikatelé a neziskový sektor

 1. podání písemné přihlášky
 2. přijetní valnou hromadou spolku
 3. zaplacení ročního poplatku 2000 Kč

Stanovy spolku

Marketingová skupina

MS vznikla za účelem pravidelné komunikace aktérů v CR v Podkrkonoší. Vytváří podmínky pro koordinaci a kooperaci subjektů, které na území Podkrkonoší působí. Členy MS jsou zástupci informačních center na území Podkrkonoší, zástupci a pracovníci odborů cestovního ruchu měst a obcí, zástupce KHK, zástupce SMO Krkonoše, zástupci soukromých subjektů a další. V současné době se jedná o 15 členů, kteří se schází pravidelně.

Zápisy z jednání marketingové skupiny:

Zápisy z jednání valné hromady

Kontakt

Adresa

Podzvičinsko, z. s.
Holovousy 39
Hořice

Další informace


70860726
Číslo účtu
1163300379/0800