Top 10

Hořice

Město Hořice se nachází na jižních svazích Hořického Chlumu. Hořice jsou známé díky kvalitnímu pískovci, jehož zpracování bylo podnětem k založení sochařsko – kamenické školy. Tradici zde má i pečení sladkých trubiček nebo pořádání motocyklových závodů.

Hořice

Hořice město kamenné krásy

Město Hořice je svojí ideální polohou na křižovatce cest přirozenou vstupní jižní branou do Podkrkonoší. Pro množství sochařských památek bývá často nazýváno "městem kamenné krásy" nebo "českými Athénami", a nabízí pro návštěvníky bohatou nabídku kulturních a sportovních akcí. V květnu jistě potěší motoristické fandy závod 300 zatáček Gustava Havla, během Noci kostelů v květnu dochází k otevření svatostánků všech tří křesťanských církví v Hořicích a na vrchu Gothard se koná Hořická pouť. Divadelní spolek Kandrdas pořádá festival amatérských divadelních souborů Studentský DIF. Letní sezóna bývá zahájena tradičním symposiem sochařů, jejichž díla po dokončení a ročním výstavním intermezzu v krajském Hradci Králové doplní sbírku moderního umění v hořickém sochařském parku. Práci sochařů je možné sledovat po celý červenec v lomu U Sv. Josefa, který se nachází v krásném lesním prostředí v blízkosti secesního koupaliště Dachova i rozhledny Masarykova věž samostatnosti. Velké oblibě se v posledních letech těší festival rockové hudby The Legends Rock Fest, koncerty populárních i méně známých českých kapel probíhají v červenci v kempu U Věže. Největší událostí druhé poloviny prázdnin jsou závody veteránů Česká Tourist Trophy. Město Hořice má stále co nabídnout, ať už návštěvník přijede za kulturním či sportovním zážitkem nebo třeba jen za poznáním či relaxací v krásném a nevšedním prostředí.

Při prohlídce Hořic můžete využít procházkového okruhu, který je doplněn tabulemi podávajícími informace o historii města a nejbližším okolí.

Náměstí Jiřího z Poděbrad - radnice, která byla postavena v roce 1872 v novogotickém stylu, a před kterou se nachází pranýř – právní sloup z roku 1736. Je zde i kašna Čtvero ročních období. Na západní straně náměstí stojí budova Městského muzea.

Kostel Narození Panny Marie - barokní kostel, který byl postaven v letech 1738 – 1748 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Sochařská škola byla založena v roce 1884, vychovala řadu známých sochařů a kameníků. Díky existenci sochařské školy vznikla ve městě i okolí řada monumentů. Např. před budovou obchodní akademie uvidíte Šalounova mistra Jana Husa (1914), před sochařskou školou naleznete Kociánova Mrtvého Ábela a Štursovo Probuzení a mnoho dalších.

Masarykova věž samostatnosti - pozoruhodná stavba na vrcholu Hořického Chlumu slouží jako památník obětem světových válek i jako turistická rozhledna. Věž byla postavena v letech 1925 - 1938.

Husitská mohyla na Hoředlině, která zde stojí od roku 1893. 

Smetanovy sady - městský park založený v roce 1900, kde jsou umístěny plastiky z počátku 20. století.

Lom U Sv. Josefa - místo tvůrčích setkávání sochařů, jejichž výsledkem je unikátní sbírka světového sochařství v přírodě, umístěna na svazích Gothardu a při cestě k lomu Sv. Josefa.

Vrch Gothard- zde můžete naleznout mnoho zajímavých památek, kostelík, hřbitov, novorenesanční hřbitovní portál k novému hřbitovu, pomník Jana Žižky z Trocnova nebo Riegrův obelisk a další.

Galerie plastik byla založena v roce 1908, budova se nachází na západním svahu Gothardu. Jsou zde instalována díla od předních umělců první poloviny 20. století.

Koupaliště Dachova - romantické přírodní koupaliště z 20. let minulého století, které je napájeno ze studánky Kalíšek.

Otevírací doba
 
Muzeum:
Vážení návštěvníci, do podzimu 2018 probíhá rozsáhlá rekonstrukce Městského muzea Hořice. Pro veřejnost je z tohoto důvodu muzeum uzavřené. Depozitáře budou přesunuty na adresu Husova 1414, do budovy bývalého gymnázia. Návštěvní doba pro badatelskou činnost bude upřesněna po přestěhování depozitářů. Kontakt pro badatele: +420 730 158 100. Výstavy budou probíhat v Galerii plastik na adrese Gothard 1639.
 
Galerie plastik:
 - duben - říjen: denně mimo pondělí 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 hod.
-víkendech 10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 hod.
- listopad - březen: Galerie je v těchto měsících uzavřena.

Masarykova věž samostatnosti:
- denně mimo pondělí 9:30 – 12 / 13 – 17 hod. (květen – září)
Rozhledna Hořický chlum:
-
květen-září (soboty, neděle a svátky) 9:00 - 18:00 hod.
- říjen (soboty, neděle a svátky) 9:00 - 17:00 hod.
- po dohodě s odborem KČT Hořice možnost návštěvy i mimo otevírací dobu
 
Koupaliště a sluneční lázě Dachovy:
- denně (květen - září) 10:00 - 19:00 hod.

www.horice.org