EnglishDeutsch

Podkrkonoší

Vyhledávání

Cyklobusy

cyklo na přehradě

PODKRKONOŠÍ – Máte rádi cyklistiku a krásné zážitky? Využijte hustou síť cyklotras a cyklostezek v Podkrkonoší. Pro Vaše pohodlí i rychlejší dosažení cílů budou stejně jako v minulých letech jezdit cyklobusy, které na území Podkrkonoší vyjedou 28. 5. 2016 a budou v provozu do 28. 9. 2016. Využijte provozu cyklobusů nově i ve dnech 5. - 6. 7. a 28. 9. 2016!

Cyklobusy

Tradiční akcí se stal provoz cyklobusů přes Podkrkonoší. Cyklobusy budou v Podkrkonoší jezdit v červnu a v září vždy v sobotu, v červenci a v srpnu vždy ve čtvrtek a v sobotu, na trase Hradec Králové – Sadová – Milovice - Hořice – Miletín – Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Mostek – Hostinné – Vrchlabí a zpět. Další spoj jede na trase Kuks – Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Zvičina a zpět. První ranní spoj vyjíždí ze Dvora Králové nad Labem přes Choustníkovo Hradiště – Kuks – Heřmanice – Jaroměř – Holohlavy do Hradce Králové. Na přehradu Les Království cyklobus nezajíždí.

 Neváhejte a využijte možnosti podívat se na kole po Podkrkonoší a do Krkonoš.


 KRKOBUSYPLAKAT pro rok 2016 ke stažení  ikona souboruzde.

KRKOBUSYLETAK pro rok 2016 ke staženíikona souboru zde.

 Krkobusy plakát 2016leták 2016
 
 Projekt cyklobusů byl připraven Svazkem měst a obcí Krkonoše ve spolupráci se spolkem Podzvičinsko, Královéhradeckým krajem a dalšími. Neváhejte a využijte možnosti podívat se na kole po Podkrkonoší a do Krkonoš. Více informací najdete na www.podkrkonosi.eu a na www.krkonose.eu.

  

 

Odpočinková místa

Celá oblast Podkrkonoší je postupně osazována odpočinkovými místy. Můžete je vidět v několika variantách. Jednoduchá s mapou a lavičkou, či celý "domeček".

Odpočinková místa v Podkrkonoší jsou instalována na vyhlídkových místech nebo v prostorách obce tak, aby sloužila nejen cyklistům, turistům aj. návštěvníkům, ale aby byla i vhodným místem pro setkání místních obyvatel.

A jak takové místo vypadá? Základem je dřevěná tabule s mapou oblasti. Ve středové části obce je oblast, kde se právě nacházíte. Pravá strana mapy informuje o zajímavostech v okolí, obci apod. V obcích mapa bývá doplněna plánkem čísel popisných. K této tabuli jsou buď přidruženy samotné lavičky nebo jde o kompletní odpočinkové místo se stříškou, lavicemi a stolem. Ideální místo pro zastavení a vychutnání si okolí nebo jen svačiny. 

 

Cyklistické desatero

Při stále se zvyšujícím počtu cykloturistů je třeba vytyčit a respektovat určitá pravidla pro vzájemnou komunikaci a bezpečnost pohybu cyklistů, akceptovat „cyklistické desatero“ (dle NORBA - ; National Off-Road Bicycling Association).

  1. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným turistům a cyklistům. Jsem si vědom, že lidé soudí cyklisty podle mého chování.
  2. Zpomalím, pokud se blížím k jiným cyklistům, a budu je předjíždět velmi opatrně.
  3. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček budu vjíždět s vědomím, že by tam někdo mohl být.
  4. Zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou trasu a ničit tak vegetaci nebo zvyšovat potenciál možné eroze.
  5. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.
  6. Nebudu vyhazovat odpadky.
  7. Budu respektovat značení stezek a dále budu respektovat veřejná a soukromá prostranství.
  8. Přizpůsobím cíl vyjížďky svým schopnostem, vybavení, terénu a počasí včetně předpovědi.
  9. Nebudu jezdit sám do odlehlých oblastí. Vždy někomu zanechám zprávu o cíli mé cesty a o předpokládaném času návratu.
  10. Vždy budu nosit cyklistickou přilbu.
24.11.2011 12:02:22 - aktualizováno 25.5.2016 9:13:24 | přečteno 6804x | klarada
 
 
Přihlášení

Tyto webové stránky slouží k oficiální propagaci cestovního ruchu v Podkrkonoší. Poskytují základní turistické informace, tipy na výlety, akce a zajímavosti, kontakty atd.

Webová prezentace byla aktualizována v rámci projektu Propagace Podkrkonoší z dotační podpory ROP NUTS II Severovýchod.

 
load