EnglishDeutsch

Podkrkonoší

Vyhledávání

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

logo RP Podkrkonoší

Oblast PODKRKONOŠÍ - kraj plný ovocných sadů, pískovce, prosluněných strání i úrodných polí. Od roku 2008 zde funguje systém značení místních výrobků a produktů pod speciální ochrannou známkou PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.

  

To pravé z regionu Podkrkonoší!

Hlavním cílem je podpora tradic, umu a dovedností místních lidí (řemeslníků, zemědělců, výrobců) a posilování sounáležitosti s místem kde žijí. Z Podkrkonoší pochází pestrá paleta výrobků a produktů, které jsou kvalitní a šetrné k životnímu prostředí, jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, kulturu či historii.

Dalším cílem značky je také přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu - zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garantuje původ výrobku z regionu a přímou návaznost na dané území. Nákupem značeného výrobku lze získat pravý a kvalitní suvenýr z Podkrkonoší a podpořit tím místní výrobce.

 

Historie a koordinace značky

První tři výrobci byli certifikováni 4. 10. 2008 při příležitosti Slavností holovouského malináče.

Systém „Domácí výrobky“ je koordinován na národní úrovni občanským sdružením Apus (bývalý REC ČR) a Asociací regionálních značek, o. s. (ARZ). V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ.

V současné době je značení místních výrobků zavedeno již ve 24 oblastech: Beskydy, Broumovsko, Českosaské Švýcarsko, Górolsko Swoboda (Jablunkovsko), Haná, Jeseníky, kraj Blanických rytířů, kraj Pernštejnů, Krkonoše, Krušnohoří, Moravská brána, Moravské Kravařsko,  Moravský kras, Opavské slezsko, Orlické hory, Podkrkonoší, Polabí, Prácheňsko, Šumava, Toulava, Vysočina, Zápraží, Znojemsko, Železné hory.

www.domaci-vyrobky.cz

 

Jaké jsou podmínky certifikace? Co je nutné udělat?

Aby mohl výrobek získat značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, musí projít procesem certifikace, kterou provádí certifikační komise složená z členů MAS Podchlumí o. s. Jestliže komise schválí udělení značky, výrobek získá certifikát, který výrobce opravňuje k užívání značky, a to po dobu 2 let. Poté se celý proces certifikace opakuje znovu.

Máte zájem získat značku pro Váš výrobek či produkt z Podkrkonoší? V tomto ODKAZE naleznete návod jak na to. Co je potřeba, jaké podmínky musíte splňovat atd.

Značka Podkrkonoší je udělována výrobkům a produktům, které můžeme rozdělit do tří základních skupin:

- potravinářské a zemědělské produkty: sýry, med, ovoce, zelenina, pivo, maso, ryby, pečivo .....

- řemeslné výrobky: výrobky ze skla, dřeva, šperky, nábytek, keramika, nábytek .....

- přírodní produkty: pískovec, čaje, lesní plody ....

 

Jak poznám certifikované výrobky?

Certifikované výrobky jsou označovány logem značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, který znázorňuje přechod vzdálených krkonošských hor do pahorkatin a nížin Podkrkonoší, v barvě zdejší červené země. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci a jistou historickou patinu - známku dlouhodobého užívání a kvality. Výrobky mohou být označeny samolepkou, visačkou nebo potiskem přímo na obale výrobku.

Logo Podkrkonoší - regionální produkt bylo pečlivě vybráno z několika návrhů. Hlavním kritériem byl motiv, který má symbolizovat oblast Podkrkonoší. Znázorňuje pahorkatinu, horní část představuje vzdálenou horu Krkonoš. Dělící střední pruh obě části spojuje a spodní část symbolizuje vrchol Zvičiny a přechod do nížin. Značka usnadní orientaci zákazníků a to jak turistům, kteří si chtějí odvést pravý suvenýr z Podkrkonoší, tak místním obyvatelům, kteří chtějí podpořit své podkrkonošské výrobce.

 

Jak můžu značku získat?

Zájemci o značku se mohou hlásit v sídle MAS Podchlumí o. s., telefonicky či e-mailem na níže uvedených kontaktech.

 

Kontakty:

Koordinátor značky: Ing. Petra Štěpánková mob. +420 724 164 673
Adresa sídla: Podchlumí o. s., Holovousy 39, 508 01 Hořice
E-mail: stepankova@podchlumi.cz
Web: www.maspodchlumi.cz

 
 

Navigace

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

Přihlášení

Tyto webové stránky slouží k oficiální propagaci cestovního ruchu v Podkrkonoší. Poskytují základní turistické informace, tipy na výlety, akce a zajímavosti, kontakty atd.

Webová prezentace byla aktualizována v rámci projektu Propagace Podkrkonoší z dotační podpory ROP NUTS II Severovýchod.

 
load